Antall innbyggere per tannlegespesialist

Denne indikatoren viser antall innbyggere per avtaleyrkesaktiv tannlegeårsverk i hvert fylke.

Se resultater

Om indikatoren

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være likt tilgjengelig for alle. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes.

Denne indikatoren gir informasjon om hvor tilgjengelig spesialisttannhelsetjenesten er og om den rettferdig fordelt.

Hovedfunn

På landsbasis var det 11 484 innbyggere per tannlegespesialist i 2016. Dette er færre enn i 2015 da det var 11 698 innbyggere per tannlegespesialist.

Det er store geografiske forskjeller i antall innbyggere per tannlegespesialist. I 2016 var antallet lavest i Troms med 7 427 innbyggere per tannlegespesialist og høyest i Nord-Trøndelag med 18 545.