Antall innbyggere per tannlegespesialist

Denne indikatoren viser antall innbyggere per avtalte årsverk for tannlege med spesialistkompetanse.

Se resultater

Om indikatoren

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være likt tilgjengelig for alle. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes.

Denne indikatoren gir informasjon om hvor tilgjengelig spesialisttannhelsetjenesten er og om den rettferdig fordelt.

Hovedfunn

På landsbasis var det 11 296 innbyggere per tannlegespesialist i 2017. Dette er færre enn i 2016 da det var 11 484 innbyggere per tannlegespesialist.

Det er store geografiske forskjeller i antall innbyggere per tannlegespesialist. I 2017 var antallet lavest i Oslo fylke med 6 936 innbyggere per tannlegespesialist. Andre fylker med lavt antall innbyggere per tannlegespesialist er Troms, Hordaland og Rogaland. Høyest antall innbyggere per tannlegespesialist er det i Oppland med 22 338 innbyggere per tannlegespesialist.

Forbehold ved tolkning

Universitetsbyene Oslo, Bergen og Tromsø har en del tannleger tilknyttet undervisning og forskning. Byer med regionale odontologiske kompetansesentre (Tromsø, Arendal, Bergen, Stavanger) har tannleger knyttet til undervisning og forskning, og de behandler pasienter fra flere fylker.