Kvaliteten på sykehusene

Oversikten viser kvalitetsindikatorene for alle sykehusene i de fire regionale helseforetakene.

​​​​​​​​Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.

Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten i tjenesten.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Helse Sør-Øst RHF

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helse Midt-Norge RHF

Helse Vest

Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for sykehus og spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helse Vest RHF

Helse Nord

Helse Nord har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i ​Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

Helse Nord RHF