Kvalitetsindikatorer for sykehusopphold

Kvalitetssindikatorer for blant annet pasienterfaringer, sykehusinfeksjoner og korridorpasienter.