Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Foto: Colourbox

Se resultater

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Hovedfunn

I 2. tertial 2016 ble 27 prosent av epikrisene sendt innen en dag etter utskrivningsdato for pasienter i rusbehandling, og 73 prosent innen syv dager. Andelen epikriser sendt etter en dag er 1,2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i 2015. Andel epikriser sendt etter syv dager er 1,1 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i 2015.

Det er store variasjoner mellom regionene. Helse Midt-Norge rapporterte høyest andel epikriser sendt innen en dag, i 2. tertial 2016,med 43,3prosent. Helse Sør-Øst rapporterte lavest andel med 22,3 prosent i samme periode. Helse Midt-Norge rapporterte høyest andel epikriser sent innen syv dager i 2. tertial 2016, med 91,8 prosent. Helse Nord rapporterte lavest andel med 59,3prosent.