Kvalitetsindikatorer for rusbehandling

Her finner du indikatorer knyttet til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, blant annet for registrering av hoveddiagnose, ventetider og fristbrudd.