Kvalitetsindikatorer for rusbehandling

Her finner du indikatorer knyttet til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, blant annet for ventetider og fristbrudd og avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling .