Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Beboere på sykehjem vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Denne indikatoren viser hvorvidt langtidsbeboere på sykehjem er blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell siste 12 måneder.

Se resultater

Om indikatoren

God tannhelse bidrar til økt livskvaliteten og mulighet til god ernæring for sykehjemsbeboere.

Denne indikatoren gir en indikasjon på fylkeskommunenes oppnåelse i en lovpålagt oppgave. Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon. Beboere på sykehjem i mer enn 3 måneder har rett på offentlig tannhelsetjeneste uten å betale egenandel.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12.

Hovedfunn

En forklaring på lave andeler av sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder, er underrapportering til IPLOS registeret. I 2015 var landsgjennomsnittet for andel sykehjemsbeboere uten opplysninger på om de er vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder på 41 %. Dette er en nedgang fra 2014 hvor andelen var på 46 %. Andelen manglende rapportering varierer fra 23 % i Hordaland til 66 % i Akershus.

På landsbasis fikk 33 % av sykehjemsbeboerne vurdering av tannhelsepersonell siste 12 måneder.  Det har vært en positiv utvikling  over tid. I 2009 var andelen sykehjemsbeboere som fikk vurdering av tannhelsepersonell siste 12 måneder på 23 %.

Det er store variasjoner mellom fylkene.  I 2015 hadde Oslo og Østfold høyest andel, med henholdsvis 59 og 46 %. Finnmark hadde den laveste andelen med 17 %.

Forbehold ved tolkning

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det skyldes mest sannsynlig høy grad av underrapportering. Opplysningene kan være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre.

Andeler beregnet per 31.12 vil kun inkludere de som er beboere per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av tannhelsepersonell tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.