Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for testikkelkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for testikkelkreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for testikkelkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge. Dette er den hyppigste kreftformen hos yngre menn (1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for testikkelkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får testikkelkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.(2)

Hovedfunn

På landsbasis ble 76,9 prosent eller 10 av 13 Pakkeforløp for testikkelkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 2. tertial 2016. Helse Vest RHF hadde flest gjennomførte Pakkeforløp for testikkelkreft med 87,5 prosent eller antall 8.

Andelen testikkelkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. Andelen Pakkeforløp for testikkelkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom foretakene. Tallene er små.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.