Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for nyrekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for nyrekreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for nyrekreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 850–900 nye tilfeller av nyrekreft i Norge. Av disse er rundt 750–800 kreft i selve nyren (nyrecellecarcinomer) og rundt 80–100 kreft i nyrebekken (uroteliale carcinomer)(1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for nyrekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får nyrekreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid(2).

Hovedfunn

På landsbasis ble 63,3 prosent Pakkeforløp for nyrekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016. Dette er en økning fra 55,6 prosent i 2.tertial 2016.

Andelen Pakkeforløp for nyrekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Midt-Norge med 71,8 prosent, og lavest i Helse Sør-Øst med 59,1 prosent.  Helse Nord rapporterte en andel på 65,2 prosent. I Helse Vest ble 67,3 prosent av Pakkeforløp for nyrekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

 

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.