Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Indikatoren måler andel Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for livmorkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for livmorkreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for livmorkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 770 nye tilfeller av livmorkreft. Sykdommen rammer i hovedsak eldre kvinner, men forekommer også hos premenopausale kvinner(1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for livmorkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får livmorkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid (2).

Hovedfunn

Andelen Pakkeløp for livmorkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 2. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Midt-Norge med 83,3 prosent, og lavest i Helse Sør-Øst med 42,9 prosent.  Helse Nord har andel på 79,3 prosent. I Helse Vest ble 56,8 prosent av Pakkeforløp for livmorkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Andelen Pakkeløp for livmorkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom foretakene. I 2. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Stavanger HF med 90,9 prosent og lavest i Oslo universitetssykehus HF med 27,3 prosent.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.