Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for livmorhalskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for livmorhalskreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for livmorhalskreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av livmorhalskreft i Norge. Prevalensen i 2013 var rundt 6900, og femårsoverlevelse var rundt 79 prosent (1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for livmorhalskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får livmorhalskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid (2).

Hovedfunn

På landsbasis ble 40,7 prosent av eller 86 Pakkeforløp for livmorhalskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 2. tertial 2016.

Andelen Pakkeløp for livmorhalskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 2. tertial 2016 var andelen høyest i Midt-Norge med 71,4 prosent, og lavest i Helse Sør-Øst med 29,8 prosent.  Helse Nord har andel på 63,6 prosent. I Helse Vest ble 54,5 prosent av Pakkeforløp for livmorhalskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Andelen Pakkeløp for livmorhalskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom helseforetakene. Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

 

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.