Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Pakkeforløp for 4 spesifikke kreftformer innført 1.1.2015

Indikatoren måler andel pakkeforløp innen lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft som gjennomføres på normert tid. Dette måles fra start av pakkeforløp til start av kirurgisk, medikamentell – eller strålebehandling. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Målet er også reduserte ventetider, bedre samhandling mellom fastlege og sykehus, mellom sykehus og internt i det enkelte sykehus.

Se resultatene

Om indikatoren

1. januar 2015 ble Pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft innført. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Pakkeforløpene skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning.
 
Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for de fire første innført 01.01.2015 av til sammen 28 Pakkeforløp for kreft.


Målet i 2015 er at 70 prosent av pakkeforløpene gjennomføres innen normert forløpstid. Målsetningen er definert i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2015

Hovedfunn

På landsbasis er det rapportert 70,0 prosent pakkeforløp som gjennomføres på normert tid i 3. tertial 2016.

Helse Sør-Øst rapporterte lavest andel pakkeforløp som gjennomføres på normert tid i 3. tertial 2016 med 66,5 prosent. Helse Midt-Norge rapporterte høyest andel pakkeforløp som gjennomføres på normert tid med 76,0 prosent i 3. tertial 2016. Helse Vest rapporterte en andel på 75,3 prosent pakkeforløp som gjennomføres på normert tid i 3. tertial 2016, mens Helse Nord rapporterte en andel på 70,0 prosent. 

Forbehold ved tolkning

Rapportering av pakkeforløp er et nytt rapporteringskrav fra 1. januar 2015. Det tar tid å implementere rutiner for registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Det tas derfor forbehold om datakvalitet.