Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for hode-halskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for hode-halskreft.

På landsbasis ble 64,9 prosent av hode-halskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 2. tertial 2016. Dette er en økning fra 60,6 prosent i 1.tertial 2016.

Andelen hode-halskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 2. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Sør-Øst med 72,3 prosent, og lavest i Helse Vest med 47,7 prosent.  Helse Nord har andel på 69,0 prosent. I Helse Midt-Norge ble 55,6 prosent av Pakkeforløp for hode-halskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for hode-halskreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

I 2012 ble det diagnostisert 707 nye tilfeller av hode-halskreft, ofte også kalt ØNH-kreft. Prevalensen av hode-halskreft var ved utgangen av 2012 rundt 5600. (1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for hode-halskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får hode-halskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.(2)

Hovedfunn

På landsbasis ble 65,7 prosent Pakkeforløp for hode-halskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016.

Andelen hode-halskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Midt-Norge med 72,7 prosent, og lavest i Helse Sør-Øst med 63,0 prosent.  Helse Nord har andel på 69,0 prosent. I Helse Vest ble 68,3 prosent av Pakkeforløp for hode-halskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.