Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for eggstokkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for eggstokkreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for eggstokkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Forløpet inkluderer kreft i eggleder og kreft i bukhinnen. I 2013 fikk 388 kvinner diagnosen eggstokkreft i Norge. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år (1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for eggstokkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får eggstokkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.(2)

Hovedfunn

På landsbasis ble 70,7 prosent Pakkeforløp for eggstokkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016.

Andelen eggstokkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Midt-Norge med 94,6 prosent, og lavest i Helse Sør -Øst med 48,9 prosent.  Helse Vest rapporterte en andel på 88,9 prosent. I Helse Nord ble 86,4 prosent av Pakkeforløp for eggstokkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

 

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.