Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gennomføring av Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft i spiserør og magesekk.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres årlig rundt 250 nye tilfeller av kreft i spiserøret (1)

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får kreft i spiserør og magesekk skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid(2).

Hovedfunn

På landsbasis ble 75,9 prosent av Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016. Andelen kreft i spiserør og magesekk gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Midt-Norge med 83,9 prosent, og lavest i Helse Vest med 61,3 prosent.  Helse Sør-Øst rapporterte en andel på 78,9 prosent og  Helse Nord rapporterte at en andel på 75,0 prosent av Pakkeforløpene for kreft i spiserør og magesekk ble gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.


Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.