Kvalitetsindikatorer for kreft - behandling og overlevelse

Kvalitetsindikatorer knyttet til behandling og overlevelse etter ulike typer kreft.