Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Denne indikatoren måler andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter fjerning av galleblære (kolecystektomi).

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter fjerning av galleblære (kolecystektomi) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for bedre pasientsikkerheten og må bruke sine infeksjonsdata i kvalitetsforbedringsarbeid.

Hovedfunn

På landsbasis i første tertial 2017 hadde 1,0 prosent av pasientene fått dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet etter fjerning av galleblære (kolecystektomi). I første tertial 2016 var andelen også på 1,0 prosent.

Helse Nord RHF hadde høyest andel med dype og organ/hulromsinfeksjoner på 1,4 prosent i første tertial 2017. Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med dype og organ/hulromsinfeksjoner på 0,8 prosent. Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 1,3 og 0,9 prosent.

Forbehold ved tolkning

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære (kolecystektomi).