Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Denne indikatoren måler andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter innsetting av hemiprotese (hofte).

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av hemiprotese (hofte) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for bedre pasientsikkerheten og må bruke sine infeksjonsdata i kvalitetsforbedringsarbeid.

Hovedfunn

På landsbasis i 2. tertial 2016 hadde 2,1 prosent av pasientene fått dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av hemiprotese (hofte). I 2. tertial 2015 var andelen på 2,0 prosent.

Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel med dype og organ/hulromsinfeksjoner på 3,1 prosent. Helse Nord RHF hadde lavest andel med dype og organ/hulromsinfeksjoner på 0 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF hadde en andel på henholdsvis 2,5 og 1,0 prosent.

 

Forbehold ved tolkning

​Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av hemiprotese (hofte).