Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) registrerer detaljert informasjon om pasienter som opereres for ulike tilstander i store blodårer. Denne kvalitetsindikatoren viser andel pasienter med symptomatisk carotisstenose som blir operert innen 14 dager etter symptomdebut.

 

Se resultater

Om indikatoren

Innsnevring av halspulsåren (carotisstenose) oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Tilstanden forekommer hyppigst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge med blodstrømmen til hjernen, og forårsake små drypp eller hjerneslag. Dette kalles symptomgivende carotisstenose, og operasjon anbefales for å forebygge flere slag. Internasjonale retningslinjer anbefaler operasjon så raskt som mulig og innen 14 dager. Jo tidligere en klarer å operere, dess flere hjerneslag kan man forebygge.

Det er mange faktorer som kan være med og påvirke hvor lang tid det går fra pasienten oppdager symptomer til behandling iverksettes. Dette kan for eksempel være at pasienten venter lenge med å ta kontakt med lege, forsinket behandling i primærhelsetjenesten, forsinket behandling i spesialisthelsetjenesten, og eventuelt medisinske årsaker som gjør at man vil vente med å utføre operasjonen.

Hovedfunn

Tall fra 2016 viser at på landsbasis ble 75,2 prosent av pasientene med symptomatisk carotisstenose operert innen 14 dager etter symptomdebut. Dette er en positiv økning fra 2015 da andelen på landsbasis var på 64,7 prosent.

Indikatoren ble beregnet og publisert for første gang av NORKAR i 2016. Den store økningen fra 2015 til 2016 kan derfor delvis forklares med at det har vært økt fokus og bedre registrering i helseforetakene.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er en viss forskjell mellom regionene. I 2016 hadde Helse Nord høyest andel pasienter med 86,4 prosent, mens Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 74,6 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Vest var andelene på henholdsvis 78,4 og 75,6 prosent.

Forbehold ved tolkning

En kan ikke vente at 100 % av pasientene med åreforkalkning i halspulsåren får behandling innenfor anbefalt tid. Dette er fordi at ikke alle tar kontakt med lege ved forbigående symptomer, og hos noen pasienter som har fått et større slag vil operasjonen medføre større risiko for hjerneblødning, og i disse tilfellene velger man ofte å vente med operasjon i noen uker.

Dekningsgrad

Dekningsgrad er beregnet som antall prosedyrer registrert i NORKAR i forhold til antall prosedyrer i Hjerte-karregisterets basisregister/Norsk pasientregister, hvor registrene er sammenstilt på individnivå.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 %, og/eller som har hatt 5 eller færre tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå.