Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) registrerer detaljert informasjon om pasienter som opereres for ulike tilstander i store blodårer. Denne kvalitetsindikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme).

 

Se resultater

Om indikatoren

Veggen i store pulsårer kan svekkes slik at det oppstår en utposning (aneurisme). Det vanligste er å få en slik utposning på hovedpulsåren i magen, men de kan også forekomme i alle andre pulsårer. Slik svekking av åreveggen skyldes vanligvis åreforkalking (arteriosklerose). Dersom utposningen blir av en viss størrelse, kan den sprekke, og det oppstår en livstruende tilstand. En operasjon kan forhindre at aneurismer sprekker.

Pasienter med åreforkalkning har høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Behandling med kolesterolsenkende medisin og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) kan forebygge slike komplikasjoner. I henhold til nasjonale retningslinjer er det viktig at flest mulig av de aktuelle pasientene får slik forebyggende behandling. NORKAR registrerer informasjon knyttet til forskrivning av kolesterolsenkende og blodfortynnende behandling ved utskrivning etter operasjon for aneurisme på hovedpulsåren.

Hovedfunn

Tall fra 2016 viser at på landsbasis mottok 71,6 prosent av pasientene anbefalt legemiddelbehandling ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren. Dette er en positiv økning fra 2015 da andelen på landsbasis var på 52,1 prosent.
 
Indikatoren ble beregnet og publisert for første gang av NORKAR i 2016. Den store økningen fra 2015 til 2016 kan derfor delvis forklares med at det har vært økt fokus og bedre registrering i helseforetakene.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er en viss forskjell mellom regionene. I 2016 hadde Helse Midt-Norge høyest andel pasienter med 76,1 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 67,4 prosent. I Helse Vest og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 74,3 prosent og 70,7 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Det er heller ikke et mål at 100 % av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Dekningsgrad

Dekningsgrad er beregnet som antall prosedyrer registrert i NORKAR i forhold til antall prosedyrer i Hjerte-karregisterets basisregister/Norsk pasientregister, hvor registrene er sammenstilt på individnivå.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 %, og/eller som har hatt 5 eller færre tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå.

Tall for Rikshospitalet må tolkes med forsiktighet da Rikshospitalet overfører en del av pasientene til deres lokale sykehus etter operasjon, og legemiddelbehandlingen skal institueres der. Dette registreres ikke i NORKAR. Den faktiske andelen pasienter som får slik forebygging kan derfor være noe høyere for Rikshospitalet.