Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneinfarkt.

Se resultater

Om indikatoren

​Antikoagulasjonsbehandling reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. Antikoagulasjon ved atrieflimmer hos pasienter med hjerneinfarkt er en anbefaling i Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Etablering av sekundærprofylakse, inkludert antikoagulasjon, ved atrieflimmer, er også et av tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for hjerneslag.

De fleste pasienter med atrieflimmer og hjerneinfarkt bør få antikoagulasjonsbehandling i sekundærprofylakse.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse er når 70 prosent av disse pasientene behandles med antikoagulasjon ved utreise. For en del pasienter er naturlig å vente med antikoagulasjonsbehandling til etter akuttfasen grunnet blødningsrisiko i hjerneinfarktet og dette er grunnen til at 70 prosent er valgt som høy måloppnåelse. I tillegg har endel pasienter kontraindikasjoner til antikoagulasjon. Moderat mål på 50 prosent har samme begrunnelse som ovenfor.

Hovedfunn

På landsbasis i 2016 ble 75,9 prosent av pasientene med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt. Dette er en positiv utvikling fra 2015 da andelen var på 73,9 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er en viss forskjell mellom regionene. I 2016 hadde Helse Vest høyest andel pasienter med atrieflimmer som ble utskrevet med blodfortynnende medikamenter med 80,3 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 73,2 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var andelen på henholdsvis 75,2 og 73,4 prosent.  

 

Forbehold ved tolkningen

*) Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 % må tolkes med forsiktighet, og disse er derfor tatt ut av beregningen av denne indikatoren. For 2016 gjelder dette for Kalnes som har dekningsgrad under 70 %, og for Rikshospitalet som har ukjent dekningsgrad.

*) Tall fra behandlingssteder som har hatt 5 eller færre tilfeller er tatt ut av beregningen av denne indikatoren. For 2016 gjelder dette for Odda sykehus.

 For mer informasjon, se siste årsrapport for Norsk hjerneslagregister (pdf).