Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter som har fått behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp (antitrombotisk behandling) etter hjerneinfarkt.

 

Se resultater

Om indikatoren

​Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt reduserer risikoen for nye hjerneinfarkter, og også forekomst av andre sykdomstilstander forårsaket av blodpropp. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling for å forebygge slike hendelser.

En slik anbefaling inngår også i pasientsikkerhetsprogrammet. For enkelte pasienter vil alvorlige ledsagende sykdomstilstander være en årsak til at antitrombotisk medikasjon ikke blir foreskrevet. Medisinsk behandling som reduserer blodets evne til å koagulere (levre seg, størkne) vil også for enkelte pasienter bli utsatt til etter utskriving når blødningsrisikoen i infarktet er mindre.

Norsk hjerneslagregister har definert en målsetning om at 95 prosent av pasientene som har blitt behandlet for hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling for å forebygge nye hjerneinfarkt (høy målsetting). En moderat målsetting er 85 prosent.

Hovedfunn

På landsbasis i 2016 fikk 93,2 prosent av alle pasienter som hadde gjennomgått et hjerneinfarkt antitrombotisk behandling. Dette er på tilsvarende nivå som i 2015 da andelen var på 93,1 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er små variasjoner mellom regionene. I 2016 hadde Helse Midt-Norge høyest andel pasienter med 94,3 prosent, mens Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 92,5 prosent. I Helse Nord og Helse Vest var andelen på henholdsvis 94 og 93,5 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 % må tolkes med forsiktighet, og disse er derfor tatt ut av beregningen av denne indikatoren. For 2016 gjelder dette for Sykehuset Østfold Kalnes som har dekningsgrad under 70 %, og for Rikshospitalet som har ukjent dekningsgrad.