Kvalitetsindikatorer for hjerte- og karsykdommer

Indikatorer knyttet til hjerte- og karsykdommer, for eksempel hjerteinfarkt og hjerneslag.

Kvalitetsindikator - Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført aortakoronar bypasshttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/infeksjoner/oppfolging-av-infeksjonsstatus-30-dager-etter-utfort-aortakoronar-bypassKvalitetsindikator - Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført aortakoronar bypass
Kvalitetsindikator - Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgihttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/infeksjoner/dype-infeksjoner-etter-ak-bypassKvalitetsindikator - Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgi
Postoperative infeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgihttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/infeksjoner/postoperative-infeksjoner-aortakoronar-bypassPostoperative infeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgi