Kvalitetsindikatorer for graviditet og fødsel

Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitthttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/infeksjoner/postoperative-infeksjoner-etter-keisersnittPostoperative infeksjoner etter utført keisersnitt
Kvalitetsindikator - Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført keisersnitthttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/infeksjoner/oppfolging-av-infeksjonsstatus-30-dager-etter-utfort-keisersnittKvalitetsindikator - Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført keisersnitt
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitthttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/infeksjoner/dype-infeksjoner-etter-keisersnittDype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt