Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneinfarkt.

Se resultater

Om indikatoren

​Antikoagulasjonsbehandling reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. Antikoagulasjon ved atrieflimmer hos pasienter med hjerneinfarkt er en anbefaling i Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Etablering av sekundærprofylakse, inkludert antikoagulasjon, ved atrieflimmer, er også et av tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for hjerneslag.

De fleste pasienter med atrieflimmer og hjerneinfarkt bør få antikoagulasjonsbehandling i sekundærprofylakse.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse er når 70 prosent av disse pasientene behandles med antikoagulasjon ved utreise. For en del pasienter er naturlig å vente med antikoagulasjonsbehandling til etter akuttfasen grunnet blødningsrisiko i hjerneinfarktet og dette er grunnen til at 70 prosent er valgt som høy måloppnåelse. I tillegg har endel pasienter kontraindikasjoner til antikoagulasjon. Moderat mål på 50 prosent har samme begrunnelse som ovenfor.

Hovedfunn 2014

​Indikatoren publiseres for første gang som nasjonal kvalitetsindikator på Helsenorge.no. Det er kun tall for 2014 som er tilgjengelige, og derfor er det ikke mulig å si noe om utvikling over tid.

På landsbasis fikk 67 prosent av alle pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer blodfortynnende behandling ved utskrivning fra sykehuset. .

Det var variasjon mellom de regionale helseforetakene i denne kvalitetsindikatoren. Høyeste andel var i Helse Vest RHF, med 75,8 prosent. I Nord RHF var andelen 69,1 prosent, i Helse Midt-Norge RHF var andelen 66,3 prosent og i Helse Sør-Øst RHF var andelen 63,5 prosent.

Forbehold ved tolkningen

​2014 er imidlertid bare det andre året Norsk hjerneslagregister presenterer data på nasjonalt nivå, og det er naturlig nok varierende dekningsgrad ved de ulike sykehusene. Resultater for behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent vises ikke i statistikken. Disse er merket med fotnote. Helseforetak med underliggende behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent er også merket med fotnote i statistikken.