Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneinfarkt.

Se resultater

Om indikatoren

​Antikoagulasjonsbehandling reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. Antikoagulasjon ved atrieflimmer hos pasienter med hjerneinfarkt er en anbefaling i Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Etablering av sekundærprofylakse, inkludert antikoagulasjon, ved atrieflimmer, er også et av tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for hjerneslag.

De fleste pasienter med atrieflimmer og hjerneinfarkt bør få antikoagulasjonsbehandling i sekundærprofylakse.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse er når 70 prosent av disse pasientene behandles med antikoagulasjon ved utreise. For en del pasienter er naturlig å vente med antikoagulasjonsbehandling til etter akuttfasen grunnet blødningsrisiko i hjerneinfarktet og dette er grunnen til at 70 prosent er valgt som høy måloppnåelse. I tillegg har endel pasienter kontraindikasjoner til antikoagulasjon. Moderat mål på 50 prosent har samme begrunnelse som ovenfor.

Hovedfunn

På landsbasis i 2015 ble 73,9 prosent av pasientene med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt. Dette er en økning på 7,5 prosentpoeng fra 2014, da andelen var på 66,4 prosent.

Helse Midt-Norge hadde høyest andel pasienter med artrieflimmer som ble utskrevet med blodfortynnende behandling på 76,3 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel på 70,6 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Vest var andelen på henholdsvis 74 og 73,1 prosent.  

 

Forbehold ved tolkningen

​2014 er imidlertid bare det andre året Norsk hjerneslagregister presenterer data på nasjonalt nivå, og det er naturlig nok varierende dekningsgrad ved de ulike sykehusene. Resultater for behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent vises ikke i statistikken. Disse er merket med fotnote. Helseforetak med underliggende behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent er også merket med fotnote i statistikken.