Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning)

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) henter detaljert informasjon om pasienter som opereres for ulike tilstander i store blodårer. Denne kvalitetsindikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina (lår, legg og fot).

Se resultater

Om indikatoren

Trange blodårer (åreforkalking) kalles på fagspråket for arteriosklerose. Åreforkalkning kan medføre at pulsårene (arteriene) blir for trange grunnet påleiringer av fett eller kalk som skaper forsnevringer i pulsåresystemet. Da kommer det ikke nok oksygen til organer som blodårene forsyner, for eksempel til beina. Dette kan gi smerter i lår og legg ved gange, og i alvorlige tilfeller kan det også gi smerter ved hvile. I verste fall kan forsnevringene føre til koldbrannutvikling.

Dersom årene til beina er for trange, kan det hende at årer til hjertet og hjernen også er for trange. Pasienter med åreforkalkning har derfor høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Behandling med kolesterolsenkende medisin og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) kan forebygge slike komplikasjoner. I henhold til internasjonale anbefalinger er det viktig at flest mulig av de aktuelle pasientene får slik forebyggende behandling. NORKAR henter informasjon knyttet til forskrivning av kolesterolsenkende og blodfortynnende behandling ved utskrivning etter operasjon for trange blodårer til beina.

Hovedfunn

​Tall fra 2016 viser at på landsbasis mottok 72,8 prosent av pasientene legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina. Dette er en positiv økning fra 2015 da andelen på landsbasis var på 52,9 prosent.

Denne indikatoren ble beregnet og publisert for første gang av NORKAR i 2016. Den store økningen fra 2015 til 2016 kan derfor delvis forklares med at det har vært økt fokus og bedre registrering i helseforetakene.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er en viss forskjell mellom regionene.  I 2016 hadde Helse Midt-Norge høyest andel pasienter med 76,2 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 53,8, prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Vest var andelene på henholdsvis 75,1 prosent og 75 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Det er heller ikke et mål at 100 % av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Dekningsgrad

​Dekningsgrad er beregnet som antall prosedyrer registrert i NORKAR i forhold til antall prosedyrer i Hjerte-karregisterets basisregister/Norsk pasientregister, hvor registrene er sammenstilt på individnivå.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 %, og/eller som har hatt 5 eller færre tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå.