Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter som har fått behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp (antitrombotisk behandling) etter hjerneinfarkt.

Se resultater

Om indikatoren

​Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt reduserer risikoen for nye hjerneinfarkter, og også forekomst av andre sykdomstilstander forårsaket av blodpropp. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling for å forebygge slike hendelser.

En slik anbefaling inngår også i pasientsikkerhetsprogrammet. For enkelte pasienter vil alvorlige ledsagende sykdomstilstander være en årsak til at antitrombotisk medikasjon ikke blir foreskrevet. Medisinsk behandling som reduserer blodets evne til å koagulere (levre seg, størkne) vil også for enkelte pasienter bli utsatt til etter utskriving når blødningsrisikoen i infarktet er mindre.


Norsk hjerneslagregister har definert en målsetning om at 95 prosent av pasientene som har blitt behandlet for hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling for å forebygge nye hjerneinfarkt (høy målsetting). En moderat målsetting er 85 prosent.

Hovedfunn

​Indikatoren publiseres for første gang som nasjonal kvalitetsindikator på Helsenorge.no. Det er kun tall for 2014 som er tilgjengelige, og derfor er det ikke mulig å si noe om utvikling over tid.

På landsbasis fikk 92 prosent av alle pasienter som hadde gjennomgått hjerneinfarkt antitrombotisk behandling.

Det var liten variasjon mellom de regionale helseforetakene i denne kvalitetsindikatoren. Høyeste andel var i Helse Midt-Norge RHF, med 95,4 prosent. I Helse Vest RHF var andelen 93,4 prosent, i Helse Nord RHF var andelen 92,9 prosent og i Helse Sør-Øst RHF var andelen 89,3 prosent.

Forbehold ved tolkning

​​2014 er imidlertid bare det andre året Norsk hjerneslagregister presenterer data på nasjonalt nivå, og det er naturlig nok varierende dekningsgrad ved de ulike sykehusene. Resultater for behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent vises ikke i statistikken. Disse er merket med fotnote. Helseforetak med underliggende behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent er også merket med fotnote i statistikken.