Kvalitetsindikatorer - behandling av sykdom og overlevelse

Indikatorer knyttet til spesifikke diagnoser, som for eksempel hoftebrudd, lungebetennelse og astma/kols.

Kvalitetsindikatorer for hjerte- og karsykdommerhttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/hjerte-og-karsykdommerKvalitetsindikatorer for hjerte- og karsykdommer