Giftige bitt og stikk

Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Foto: Colourbox

Under finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du er uheldig og blir bitt eller stukket av giftige dyr. ​Giftinformasjonen er åpen hele døgnet (22 59 13 00) og gir råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute.

Allergi inngår ikke i fagområdet til Giftinformasjonen. Får du en allergisk reaksjon, kontakt lege. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Giftige stikk og bitt A-Å