Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Førstehjelp ved svelging

Dersom du har inntatt noe som kan medføre forgiftning, skal du fjerne alle rester fra munnen og drikke noe - for eksempel vann, melk eller saft. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Kontakt 113 ved alvorlige symptomer.

Førstehjelp ved svelging

​Ved svelging av mulige giftige stoffer, er det lurt å drikke litt for å skylle munn og svelg.

Foto: Giftinformasjonen

​​​​​​​​​​​Ved inntak av noe som kan medføre forgiftning

 • Fjern eventuelle rester i munnen.
 • Drikk noe, eller gi drikke ​til den som har svelget noe potensielt​ skadelig, for eksempel vann, melk, saft.
 • Brekninger skal (vanligvis) ikke fremkalles i hjemmet og aldri når personen er bevisstløs, har kramper eller har svelget etsende stoffer eller petroleumsdestillater.

Rask tilførsel av flytende medisinsk kull kan mange ganger redusere omfanget av forgiftningen, men ikke etter inntak av petroleumsdestillater eller etsende stoffer. Kontakt Giftinformasjonen før kull gis. 

(Se også: medisinsk kull)​​​

Ved inntak av petroleumsdestillater (f.eks.​ lampeolje, tennvæske, white spirit)

 • Gi litt å drikke, vann, melk, saft eller lignende
 • Ikke fremkall brekninger.
(For mer informasjon se oljebaserte produkter)

Ved inntak av etsende stoffer/sterkt irriterende stoffer

 • Viktig å gi drikke (barn: maks 1 dl, voksne: maks 2 dl).
 • Skyll om mulig munnen grundig med vann
 • Prøv å unngå at personen blir kvalm og kaster opp. ​​​
 • Ikke fremkall brekninger.

(For mer informasjon se etsende husholdningskjemikalier)

​Førstehjelp ved bevisstløshet

 • ​Kontakt  -113- for råd og veiledning.
 • Ved bevisstløshet må det ikke gis noe gjennom munnen, og en må ikke fremkalle brekninger. 

Fremkalling av brekninger

Det blir generelt frarådet å fremkalle brekninger hjemme. I enkelte tilfeller kan det likevel være nødvendig å fremkalle brekninger for å redusere risikoen for forgiftning. I disse tilfellene anbefaler vi ofte at dette skjer hos lege.

Tilfeller der en aldri skal fremkalle brekninger:
 • ​ved inntak av etsende væsker som syre, lut eller plastherder (gi straks rikelig med drikke, gjerne melk eller vann)
 • ved inntak av petroleumsdestillater som lampeolje, white spirit, tennvæske eller møbelpuss
 • dersom vedkommende er bevisstløst eller har kramper