Førstehjelp ved sprut i øyet

Har du fått kjemikalier i øyet er det viktig å skylle raskt og grundig for å begrense skaden. Kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for råd.

Foto: Mostphotos.com

Førstehjep ved sprut i øyet​

  • Skyll straks med rennende vann, bruk gjerne lunkent vann og myk vannstråle.

  • Skylletid er avhengig av hvilket stoff man har fått på øyet. Kontakt Giftinformasjonen for råd vedrørende skylletid. Start alltid med å skylle før du ringer.

  • Hold øyelokkene fra hverandre slik at vannet kommer godt til.

  • Om man bruker kontaktlinser skal disse fjernes så raskt som mulig.

  • Fjern ev. pulverrester fra øyet eller under/bak øyelokk.

  • Ved etsende stoffer på øyet skyll om mulig 30 minutter på skadestedet først. Fortsett så skylling under transport til legevakt/sykehus.