Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Førstehjelp ved søl på hud

Dersom man får kjemikalier på huden, må en straks skylle grundig med rennende vann. Skylletid er avhengig av hva man har fått på huden. Kontakt Giftinformasjonen for råd.

Kjemikalier på huden må skylles grundig med rennende vann
Foto: Giftinformasjonen

​​​Førstehjelp ved hudkontakt

Dersom en får kjemikalier på huden, må en straks skylle grundig med rennende vann. Ta av tilsølt tøy, klokker o​​​​​g liknende. Kjemikalier som er dårlig løselig i vann, som f.eks oljebasert produkter kan vaskes bort med såpe.

Sterkt etsende kjemikaler

Dersom det er sterkt etsende kjemikalier, for eksempel lut (avløpsåpner), konsentrert ammoniakk eller maursyre en har sølt på huden, er det viktig å skylle lenge. Det kan være snakk om flere timer med skylling. I de tilfellene der store hudområder er tilsølt, bør vedkommende sitte i badekar med overrisling av lunkent vann fra hånddusj til helsepersonell overtar behandlingen.