Husholdningsartikler

Aluminiumsfolie

Aluminiumsfolie regnes som ufarlig å få i seg i små mengder.

Avløpsåpnere

Avløpsåpnere, kaustisk soda og lut kan gi svært alvorlige etseskader.

Belysning

Stearin er ikke giftig og knuste lysstoffrør innebærer ingen forgiftningsfare, men få i seg lampepolje kan føre til alvorlig lungepåvirkning.

Brannslukningsapparat

Etter bruk av eller uhell med brannslukkingsapparater kan det forekomme symptomer av forbigående karakter.

Husholdningskjemikalier

I de ulike produktene du har hjemme finnes det kjemikalier som kan være giftige eller etsende. Dette er noen av dem.

Kattesand

Kattesand består ofte av bentonit eller silikagel. Det er ikke farlig å smake litt på dette. Bentoniten kan svelle litt opp.

Kjøleelementer

Væsken i kjøleelementer er som regel vann tilsatt konserveringsmiddel. Det er ufarlig å få i seg denne væsken.

Knappcellebatterier

Batterier kan forårsake alvorlige forgiftninger

Magneter

Magneter gir ingen forgiftningsfare ved svelging og vil normalt passere gjennom magetarmkanalen i løpet av noen dager.

Myggmidler

Overdreven bruk, for eksempel innsmøring av hele kroppen, eller svelging av myggmidler kan føre til forgiftning.

Mynter, penger eller metallbiter

Å svelge små metallgjenstander som mynter, små kuler eller lignende vil ikke gi forgiftning.

Silikagel

Silikagel er ikke giftig.

Skadedyrbekjempelse

Skadedyrbekjempelsesmidler brukes i bekjempningen av mus, rotter og insekter i hus, tekstiler etc. Produktene kan ha svært forskjellig giftighet.

Skokrem

Skokrem er lite giftig. Skokrem inneholder oftest petroleumsdestillater, men er som regel lite farlig ved inntak pga fast konsistens.

Sølvpuss/messingpuss

Produktene kan inneholde forskjellige typer stoffer. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Vaskemidler og rengjøring

Vaskepulver til klesvask, wc-blokk og oppvaskmidler er lite farlig å smake på, mens ovnsrens, salmiakk og toalettrens kan være etsende.