Zamioculcas har sterkt irriterende plantesaft

Zamioculcas (Zamioculcas zamiofolia), også kalt smaragd, er en giftig plante med sterk irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen for råd, hvis barnet ditt har spist større mengder zamioculcas.

Zamioculcas har sterkt irriterende plantesaft
Foto: Giftinformasjonen

Symptomer 

Zamioculcas har irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har hatt et zamioculcas blad i munnen  kan det få vondt i munnen. Ved svelging av plantedeler kan magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diare oppstå i tillegg.

Førstehjelp 

  • Fjern planterester fra barnets munn og gi noe å drikke.

  • Ved ubehag, smerter eller sår i munn/svelg- kontakt lege for råd om hvordan du skal forholde deg videre.

  • Ved større inntak kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Beskrivelse av zamioculcas

Zamioculas er en langsomtvoksende grønn stueplante. Planten har lange oppreiste stilker med symmetriske grønne, glinsende blader.