Vindublad har irriterende plantesaft

Vindublad (Monstera deliciosa) er en plante som inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist større mengder vindublad.

Illustrasjonsbilde av vindublad (Monstera deliciosa)
Foto: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med vindublad

  • ​Svie i munnen.
  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

Førstehjelp ved forgiftning med vindublad

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist større mengder vindublad.

Beskrivelse av vindublad

​Vindublad er en kraftig plante som kan klatre. Planten har store grønne blader med flikete innskjæringer og hull. Fra stenglene til vindublad dannes nedhengende luftrøtter. Vanlig stueplante.