Vårblomster

De fleste planter i vårt nærmiljø er ufarlige å smake på. Andre kan gi forgiftninger selv ved en liten smak.

Illustrasjonsbilde av krokus

​Krokus (Crocus)

Foto: Giftinformasjonen

​​​​​Påskekaktus, selje, krokus, løvetann, hestehov og perleblomst

 • Det er ufarlig å ha smakt på disse plantene.

Hvitveis ​

 • Inneholder irriterende stoffer som kan gi smerter i munn/svelg, kvalme, oppkast og diaré.

 • Fjern eventuelle planterester og gi litt å drikke.

 • Hvis det er spist flere enn to blomster, kontakt Giftinformasjonen for råd om eventuell videre oppfølging.

Snøklokke

 • Inneholder stoffer som kan virke irriterende.

 • Kvalme, brekninger og diaré kan oppstå ved svelging.

 • Fjern planterester og gi litt å drikke.

 • Dersom større mengder snøklokke er spist, kontakt Giftinformasjonen for råd om eventuell videre oppfølging. 

Tulipan, påskelilje og pinselilje

 • Hele planten, men særlig løken inneholder irriterende stoffer som kan gi slimhinneirritasjon, kvalme, brekninger og diaré ved svelging.

 • Fjern planterester og gi drikke.

 • Hvis deler av løk eller større mengder plantematerialer er spist, kontakt Giftinformasjonen for råd om eventuell vidre oppfølging.

Scilla arter, blåstjerne

 • Det er lite farlig å ha smakt på en blåstjerne, men større inntak kan gi forgiftning.

 • Fjern eventuelle planterester og gi litt å drikke.

 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, dersom det er spist scillaløk eller større mengder plantemateriale.