Tyttebær

Tyttebærplanten (Vaccinium vitis-idaea) har spiselige bær.

Tyttebærplanten har spiselige bær
Foto: Giftinformasjonen