Tysbast er giftig

Tysbast (Daphne mezereum) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd dersom barnet ditt har spist flere enn 2 bær eller blomster fra tysbast.

Foto: Olof Per Persson / Mostphotos

Symptomer ved forgiftning med tysbast

Hvis barnet ditt smaker på tysbast kan hun/han få:

  • vondt i munnen og magen
  • kvalme
  • oppkast og diaré

Tysbast kan også gi andre effekter, avhengig av hvor mye som er spist.

Ved plukking av tysbast bør du ikke bite over kvisten, da dette
kan gi kraftig irritasjon, sår og nummenhet i munnen.

Førstehjelp ved forgiftning med tysbast

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Skyll om mulig munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd hvis mer enn 2 bær eller plantedeler er spist.
  • Kontakt lege ved kraftige eller vedvarende symptomer.

Beskrivelse av tysbast

​Tysbast er en prydplante som får blomster fra bar kvist om våren. Tysbast har røde bær (ca 6 mm i diameter) som kommer på sommeren.Illustrasjonsbilde av tysbast i blomstring. Foto: Giftinformasjonen

Illustrasjonsbilde av tysbast med røde bær. Foto: Giftinformasjonen