Tysbast er en giftig plante

Tysbast (Daphne mezereum) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen for råd dersom barnet ditt har spist fler enn 2 bær eller blomster.

Tysbast er en giftig plante
Foto: Morten Beck

Hvis barnet ditt smaker på tysbast kan hun/han få vondt
i munnen og magen, bli kvalm, kaste opp og få diarè. Tysbast
kan også gi andre effekter, avhengig av hvor mye som
er spist.
Ved plukking av tysbast bør du ikke bite over kvisten, da dette
kan gi kraftig irritasjon, sår og nummenhet i munnen.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle rester fra munnen

  • Skyll om mulig munnen

  • Gi litt å drikke

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis mer enn 2 bær eller plantedeler er spist.

  • Kontakt lege ved kraftige eller vedvarende symptomer.

Beskrivelse av Tysbast

Tysbast er en prydplante som får blomster fra bar kvist om våren. Tysbast har røde bær (ca 6 mm i diameter).