Tulipan

Tulipan (Tulipa gesneriana) er en giftig plante, som inneholder irriterende plantesaft. Tulipanløken inneholder mest av disse irriterende stoffene. Kontakt Giftinformasjonen, hvis barnet ditt har spist av tulipanløken, eller større mengder av planten.

Tulipaner er giftige planter
Foto: Kjersti Thoen

Symptomer 

Inntak kan gi magesmerter, kvalme, brekninger og/eller diare.

Førstehjelp ved forgiftning med tulipan

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen. 

  • Gi barnet noe å drikke. 

  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist av tulipanløken eller større mengder av tulipanens andre plantedeler.

Beskrivelse av tulipan

Tulipan finnes i en mengde varianter.