Tromsøpalme kan gi kraftig hudreaksjon

Tromsøpalme (Heracleum tromsoensis) inneholder plantesaft som kan gi kraftig utslett på hud. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis du eller barnet ditt har hatt hudkontakt med tromsøpalme.

Tromsøpalmen kan gi et kraftig utslett.
Foto: Hanne Tungen

​​Symptomer

​Tromsøpalme inneholder plantesaft som kan gi kraftig hudutslett. Utslettet svir, er gjerne rødt og eksemliknende, og væskefylte blemmer kan utvikle seg. I verste fall kan det utvikle seg arr og permanente pigmentforandringer i huden. Denne typen utslett oppstår i tilfeller der du først får plantesaft på huden, for deretter å være ute i sollys. Det tar gjerne ett til tre døgn etter soleksponeringen før hudreaksjonen oppstår.

Førstehjelp

  • Vask huden godt med såpe og vann. 

  • Unngå deretter direkte sollys i minst 2 døgn.

  • Bruk solkrem med høy faktor, eller dekk til det aktuelle hudområdet.

  • Kontakt lege hvis det utvikler seg sår.

Beskrivelse av tromsøpalme

​Tromsøpalme er en stor, viltvoksende skjermplante.