Trollhegg

Trollhegg (Frangula alnus) inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist fler enn 5 trollheggbær.

Bær, bark og blad fra Trollhegg inneholder irriterende plantesaft.

Symptomer på forgiftning med trollhegg

  • Irritasjon og svie i munnen

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré. 

  • Det kan også danne seg blemmer i munnen.

Førstehjelp ved forgiftning med trollhegg

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. 

  • Gi deretter barnet noe å drikke.

  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 5 bær fra trollhegg. 

  • Det kan bli aktuelt å gi medisinsk kull.

Beskrivelse av trollhegg

Trollhegg er en viltvoksende busk som blir opptil 5 meter høy. Busken får sorte, runde bær (steinfrukter) med en diameter på cirka 6 mm. Bærene smaker søtt. Bærene til trollhegg er først røde, deretter sorte.