Tiggersoleie

Tiggersoleie (Ranunculus scelaratus) er en plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist større mengder tiggersoleie.

Tiggersoleie inneholder irriterende plantesaft.

Symptomer på forgiftning med tiggersoleie

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré. 

  • Ved søl på hud kan det utvikle seg irritasjonseffekter som rødhet og svie.

  • Ved sprut i øyet kan irritasjonseffekter som for eksempel svie, tåreflod og rødhet oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med tiggersoleie

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. 

  • Gi deretter barnet noe å drikke.

  • Dersom du har fått plantesaft i øyet eller på huden er det viktig å skylle grundig.

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om eventuell videre oppfølging dersom barnet ditt har spist større mengder tiggersoleie.

Beskrivelse av tiggersoleie

Tiggersoleie er en viltvoksende plante med små, blekgule blomster og håndflikede blad. Inneholder en flyktig olje med brennende smak.