Syrearter (Rumex sp.)

Syrearter (Rumex sp.) er planter som inneholder små mengder med forbindelser som kan gi forgiftninger i spesielle tilfeller. Svelging av en liten mengde vil sjelden gi symptomer. Kontakt Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist store mengder av en syreplante.

Illustrasjonsbilde av syrearter
Foto: Mostphotos

Symptomer ved forgiftning med syrearter

  • ​Syrearter inneholder oksalsyre. Dette gjør planten giftig i store mengder.
  • Hvis barnet ditt har spist mye av en slik plante kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.
  • Oksalsyren i syreplantene kan ved svært store inntak gi nyreskade. Symptomer på dette vil først komme etter noen dager.

Førstehjelp ved forgiftning med syrearter

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi drikke, gjerne melk.
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist store mengder av en syreplante. 

Beskrivelse av syrearter

​Syrearter er viltvoksende planter som smaker surt. Blant disse finner du for eksempel engsyre (R. acetosa), høymol (R. longifolius), småsyre (R. acetosella) og storsyre (R. thyrsiflorus).