Symrearter har irriterende plantesaft

Symrearter (Anemone sp.), som for eksempel hvitveis, er planter med irriterende plantesaft. Vår erfaring er at uhell med hvitveis er lite farlig. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist større mengder av en plante i symreslekta.

Illustrasjonsbilde av hvitveis

Hvitveis (Anemone nemorosa)

Foto: Mostphotos

Symptomer ved forgiftning med symrearter

  • ​Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.
  • Ved søl i øyet kan irritasjonseffekter som for eksempel svie, tåreflod og rødhet oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med symrearter

  • ​Små inntak kan sees an hjemme. Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi gjerne litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist mer enn 1-2 blomster av en plante i symreslekta.
  • Skyll grundig ved søl av plantesaft i øyet.

Beskrivelse av symrearter

​Symreslekta er viltvoksende planter som består av for eksempel hvitveis (A. nemorosa) og gulveis (A. ranunculoides). Hvitveis vokser i løv- og barskog og blomstrer om våren. Planter i symreslekta inneholder en flyktig olje med brennende smak.