Smørblomst har irriterende plantesaft

Smørblomst (Ranunculus acris) er en irriterende plante. Kontakt Giftinformasjonen for råd, hvis barnet ditt har spist større mengder smørblomst.

Smørblomst har irriterende plantesaft
Foto: Colourbox

Dersom barnet ditt har smakt på en smørblomst kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd, dersom barnet ditt har spist større mengder smørblomst.

Dersom du har fått plantesaft i øyet eller på huden er det viktig å skylle grundig. 

Beskrivelse av smørblomst

Smørblomst kan også kalles engsoleie. Dette er en viltvoksende plante, med smørgule blomster. Smørblomst inneholder en flyktig olje med brennende smak, men har noe mindre av denne oljen enn slektningen tiggersoleie.
(Nøkkelord:planter, plants, smørblomst, engsoleie)