Slyngsøtvier er en giftig plante

Slyngsøtvier (Solanum dulcamara) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha spist flere enn 5 bær fra slyngsøtvier. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Illustrasjonsbilde av slyngsøtvier
Foto: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med slyngsøtvier

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré
  • Giften i slyngsøtvier kan også gi andre og mer alvorlige symptomer dersom det svelges litt større mengder.

Førstehjelp ved forgiftning med slyngsøtvier

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Ring 113 ved alvorlige symptomer.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha spist flere enn 5 bær fra slyngsøtvier.

Beskrivelse av slyngsøtvier

Slyngsøtvier er en vanlig forekommende slyngplante. Planten kan bli 1,52 meter høy og vokser ofte langs gjerder og i veikanter. 

Slyngsøtvier har små fiolette blomster som er gule i midten. Bærene er dråpeformede, og de er først grønne, deretter oransje før de blir røde.

Slyngsøtvier kan ha både blomster og grønne, oransje og røde bær på samme tid, og er da lett å kjenne igjen. Hele planten er giftig.

Foto: Giftinformasjonen