Selsnepe er svært giftig

Selsnepe (Cicuta virosa) er en svært giftig plante. Ta straks kontakt med 113 eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha spist selsnepe.

Foto: Giftinformasjonen

Selsnepe regnes som Norges giftigste plante. Hele planten er svært giftig, men det er spesielt mye giftstoffer i rot og nedre del av stilk. Selv en liten smak kan føre til en alvorlig forgiftning.

Symptomer ved forgiftning med selsnepe

Hvis man har fått i seg selsnepe, kommer vanligvis reaksjonen raskt. Symptomer er allerede sett så tidlig som 15 minutter etter inntak og som oftest innen en time.

  • Oppkast, magesmerter, diaré

  • Svetting og sikling

  • Svimmelhet og ørhet

  • Kraftige, langvarige kramper, bevisstløshet og pustebesvær

Førstehjelp ved forgiftning med selsnepe

  • Fjern eventuelle planterester munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta straks kontakt med 113, eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på selsnepe.

Beskrivelse av selsnepe

Illustrasjonsbilde av en skjermplante, med tillatelse fra Siri Skoglund ©.

Selsnepe vokser på fuktige områder som for eksempel sumper og i vannkanter, i motsetning til hundekjeks som vokser på tørrere steder. Roten hos selsnepe er også kamret, noe den ikke er hos hundekjeks.

Kjennetegn på selsnepe:

Svøp: Har småsvøp, men ikke storsvøp

Blad: Relativt smale, med sagtannede fliker

Stengel: Hul

Blomst: Hvit (rødlig)

Rot: Oppdelt i kammer, med plantesaft som blir guloransj når roten skjæres over

Høyde: 50120 cm

Lukt: Frisk selleriaktig grønnsakslukt

Voksested: Sump, vannkant, myr, småvann, dammer, fuktige grøfter. Vokser fra sør til nord i Norge, men er ikke observert i alle fylker.

Forvekslingsart: Sløke (jol)

Selsnepe hel plante Rolv Hjelmstad.jpg
Foto: med tillatelse fra Rolv Hjelmstad ©
Selsnepe blader Jartrud.jpg
Foto: Giftinformasjonen
selsnepe rot jartrud 2.jpg
Foto: Giftinformasjonen