Rødhyll har irriterende plantesaft

Rødhyll (Sambucus racemosa) inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra rødhyll.

Foto: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med rødhyll

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med rødhyll

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra rødhyll.

Beskrivelse av rødhyll

​Rødhyll er en prydbusk eller tre, ofte forvillet. Planten kan bli opptil 4 meter høy og får røde bær i tette klaser. Kvistene har gulbrun/rødbrun marg. Rødhyll blomstrer tidlig vår og har knopper som kan minne litt om brokkoli i utseende.