Rhododendron er giftig

Prydbusken rhododendron (Rhododendron spp.) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha smakt på rhododendron.

Illustrasjonsbilde av rhododendron
Foto: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med rhododendron

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Giften i rhododendron kan også gi andre effekter dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp ved forgiftning med rhododendron

  • Fjern planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror at barnet ditt kan ha smakt på mer enn en liten bit av rhododendron.