Oleander

Vanlig oleander (Nerium oleander) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha spist vanlig oleander. gif

Hele planten inneholder giftstoffer som kan gi effekter på hjertet.

Førstehjelp ved forgiftning med vanlig oleander

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. 

  • Gi deretter barnet noe å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på vanlig oleander.

Beskrivelse av vanlig oleander

Vanlig oleander er en kraftig, buskaktig stueplante. Bladene er smale, grågrønne og læraktige. Blomstene til vanlig oleander er hvite, rosa eller røde og kommer i spissen av ettårige skudd.