Nikkestjerne er en giftig plante

Nikkestjerne (Ornithogalum nutans) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha smakt på nikkestjerne.

Hele planten inneholder giftstoffer.

Symptomer

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

  • Giften i nikkestjerne kan også gi andre effekter, dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp 

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på nikkestjerne.

Beskrivelse av nikkestjerne

Nikkestjerne er en hageplante. De giftige stoffene finnes hovedsakelig i løken.